పారదర్శి లో ప్రాచుర్యమైన టపాలు

ధర్నా కనపడుటలేదు, 472 వీక్షణలు

Telugu Blog Review: Avi-Ivi   అవీ-ఇవీ – Trivikram, 307 వీక్షణలు

ఊహలన్నీ ఊసులై: సమీక్ష, 248 వీక్షణలు

ఊహలన్నీ ఊసులై: సమీక్ష ముగింపు 175 వీక్షణలు

తట్టి లేపే వ్యాఖ్యలు -2, 166 వీక్షణలు

తట్టి లేపే వ్యాఖ్యలు -1, 147 వీక్షణలు

సీ గాన పెసూనాంబ 147 వీక్షణలు

సమీక్ష: అమెరికా….అమెరికా – అంపశయ్య నవీన్ 108 వీక్షణలు

3 Responses to “పారదర్శి లో ప్రాచుర్యమైన టపాలు”

 1. తాడేపల్లి Says:

  ‘ప్రాచుర్యమైన’ సరైన వాడుక కాదు.
  ‘ప్రచురమైన’ అనేది సాధురూపం. ఇంగ్లీషులో మనం పాటించే Adjective, noun వ్యత్యాసాలు తెలుగులో కూడా ఉన్నాయి.

  ప్రచురం = popular (adjective)
  ప్రాచుర్యం = popularity (noun)

 2. కె.మహేష్ కుమార్ Says:

  మొత్తానికి విషయంకన్నా, వివాదానికి ఎక్కువ హిట్లొస్తాయన్నమాట. గురువుగారూ, లెక్కలు బాగున్నాయి.

 3. anonymus Says:

  మహేష్, మరి మీ బ్లాగుకి అన్ని హిట్లు ఎందుకు వచ్చాయనుకుంటున్నారు?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: